XSMB xổ số Miền Bắc, THỐNG KÊ Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXS Miền Bắc

>>>>

Thống kê nhanh xổ số miền Bắc

Thống kê dưới đây tính đến kết quả ngày: 23-07-2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

17 (9 lần); 83 (8 lần); 70 (7 lần); 69 (7 lần); 71 (6 lần); 13 (6 lần); 14 (6 lần); 96 (6 lần); 40 (5 lần); 58 (5 lần); 82 (5 lần); 84 (5 lần);

12 bộ số it hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

20 (1 lần); 56 (1 lần); 52 (1 lần); 79 (1 lần); 68 (1 lần); 88 (1 lần); 26 (2 lần); 66 (2 lần); 31 (2 lần); 25 (2 lần); 19 (2 lần); 94 (2 lần);

Những bộ số ra liên tiếp (lô rơi):

17 (4 lần liên tiếp); 14 (2 lần liên tiếp); 39 (2 lần liên tiếp); 61 (2 lần liên tiếp); 35 (2 lần liên tiếp); 44 (2 lần liên tiếp); 95 (2 lần liên tiếp);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0 (20 lần); Đầu 1 (41 lần); Đầu 2 (27 lần); Đầu 3 (34 lần); Đầu 4 (36 lần); Đầu 5 (29 lần); Đầu 6 (36 lần); Đầu 7 (37 lần); Đầu 8 (32 lần); Đầu 9 (32 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0 (35 lần); Đít 1 (32 lần); Đít 2 (29 lần); Đít 3 (37 lần); Đít 4 (35 lần); Đít 7 (40 lần); Đít 8 (33 lần); Đít 9 (31 lần); Đít 5 (28 lần); Đít 6 (24 lần);
>>>>

Dò vé số Online

Cặp số không ra hơn 10 lần quay

Dưới đây là danh sách các cặp số chưa ra nhiều nhất đến ngày 23-07-2016;

Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
Miền Bắc
54 (30 lần quay)
62 (30 lần quay)
52 (30 lần quay)
71 (30 lần quay)
46 (30 lần quay)
11 (30 lần quay)
37 (30 lần quay)
91 (30 lần quay)
47 (28 lần quay)
31 (28 lần quay)
70 (28 lần quay)
66 (28 lần quay)
99 (28 lần quay)
88 (28 lần quay)
76 (28 lần quay)
25 (28 lần quay)
15 (28 lần quay)
63 (28 lần quay)
58 (28 lần quay)
12 (28 lần quay)
48 (28 lần quay)
90 (28 lần quay)
09 (28 lần quay)
32 (26 lần quay)
23 (26 lần quay)
26 (26 lần quay)
13 (26 lần quay)
33 (26 lần quay)
21 (26 lần quay)
40 (26 lần quay)
81 (26 lần quay)
59 (26 lần quay)
49 (26 lần quay)
41 (26 lần quay)
36 (26 lần quay)
04 (26 lần quay)
75 (26 lần quay)
60 (26 lần quay)
57 (26 lần quay)
83 (24 lần quay)
73 (24 lần quay)
07 (24 lần quay)
74 (24 lần quay)
53 (24 lần quay)
77 (24 lần quay)
45 (24 lần quay)
98 (24 lần quay)
51 (24 lần quay)
93 (24 lần quay)
82 (24 lần quay)
42 (24 lần quay)
10 (24 lần quay)
03 (24 lần quay)
18 (24 lần quay)
00 (24 lần quay)
89 (24 lần quay)
96 (24 lần quay)
02 (24 lần quay)
16 (24 lần quay)
30 (23 lần quay)
29 (23 lần quay)
97 (23 lần quay)
14 (23 lần quay)
35 (23 lần quay)
87 (23 lần quay)
65 (23 lần quay)
64 (23 lần quay)
68 (23 lần quay)
34 (23 lần quay)
27 (23 lần quay)
61 (23 lần quay)
24 (23 lần quay)
78 (23 lần quay)
86 (23 lần quay)
84 (23 lần quay)
50 (23 lần quay)
39 (23 lần quay)
28 (23 lần quay)
95 (23 lần quay)
69 (23 lần quay)
43 (23 lần quay)
17 (23 lần quay)
44 (23 lần quay)